El PSC ha plantejat una refundació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb un document al voltant de tres eixos: servei públic, transformació digital i convergència multimèdia, i ecosistema audiovisual. El partit considera que l’ens ha de “recuperar l’esperit fundacional i la voluntat de consensos amplis” per tal de “complir amb les missions de servei públic i recuperar la confiança i credibilitat”.

Més enllà de les crítiques als mitjans de la CCMA, als quals acusa de ser “l’altaveu mediàtic del procés independentista” i fomentar la “fractura social”, el PSC argumenta la refundació per les transformacions que viu el sector audiovisual i el canvi de paradigma. Al seu parer, el model productiu i organitzatiu de la CCMA “ha tocat fons”, de manera que toca reformular-lo per encarar els reptes de futur.

El document presentat proposa la refundació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en una dotzena de punts, els dos primers qualificats d’“irrenunciables”.

En primer lloc, el PSC diu que cal restablir les missions de servei públic establertes per la llei de la CCMA, i en particular per “la transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l’equilibri territorial”.

El segon punt exigeix renovar els òrgans de govern de la CCMA i del Consell de l’Audiovisual, a més d’elegir les noves direccions de TV3 i Catalunya Ràdio. Cal recordar que aquesta renovació està pendent des de que el novembre de 2019 va entrar en vigor la reforma de les lleis de la CCMA i el CAC, aprovada al Parlament un mes abans per unanimitat de tots els grups.

Un altre proposta del document és l’elaboració d’un pla estratègic integral que pugui donar lloc als plans d’acció que considera s’han de desenvolupar a la CCMA per assumir la transició digital, recuperar les missions de servei públic, i ser un element tractor de la indústria audiovisual.

El PSC aposta per la redacció i aprovació del contracte-programa de la CCMA (el darrer va expirar el 2009) amb “vocació de consens” i uns “objectius assumibles” que permetin el compliment de les missions de servei públic i un finançament plurianual que doni estabilitat als mitjans de la Corporació.

En un altre punt, es planteja reconstruir els vincles de confiança amb el conjunt de la societat catalana. “La CCMA ha de disposar d’uns mitjans públics a tot arreu i per a tothom”, remarquen els socialistes. “L’accés a una informació veraç i de confiança ha d’estar en el centre de qualsevol estratègia que permeti avançar” en l’oferta de programació. Aquesta, afegeixen, ha d’integrar tots els mitjans de la Corporació amb una proposta digital, transmèdia i multiplataforma.

El document també proposa una reestructuració organitzativa que permeti la culminació de la CCMA-Digital, amb una anàlisi dels costos estructurals i laborals, els nivells d’eficiència i productivitat, i la concentració de l’activitat a les funcions nuclears dels mitjans. El PSC considera “clau” establir sinergies i externalitzar serveis amb empreses especialitzades “per a l’impuls del nou ecosistema audiovisual, que ens ha de donar més agilitat i major dinamisme”.

En la mateixa línea, proposa una reestructuració tècnica i operativa per “adaptar tota la cadena de valor dels mitjans públics als nous entorns comunicatius, que requereixen una major flexibilitat i agilitat”. Això comportaria, afegeix, la integració dels mitjans i una redacció única per a la producció de tots els continguts informatius.

Els socialistes consideren que cal implementar estratègies que permetin concentrar esforços per poder respondre a un mercat cada cop més dinàmic i competitiu. Aquí es fixa en l’exemple de la BBC, que ha integrat la producció, les vendes i la distribució de programes en una sola entitat, creant la BBC Studios, per tal de potenciar totes les cadenes de valor.

En un altre punt s’assenyala que la CCMA ha d’apostar decididament per la construcció d’una plataforma de serveis over-the-top (OTT), amb participació de tots els operadors públics de l’Estat. El PSC diu que aquesta plataforma hauria d’oferir un catàleg de continguts sota comanda “que mostri la riquesa dels pobles d’Espanya i ens permeti aprofundir en la visió federal de l’Estat”, amb participació de RTVE, FORTA i mitjans locals.

Per altra banda, el document indica que cal reactivar la capacitat de comercialització de la CCMA, tant pel que fa a l’increment d’ingressos publicitaris com per la venda de drets i la internacionalització de la producció.

El PSC creu que la CCMA ha de ser una “peça clau” per a la construcció del nou Hub Audiovisual de Barcelona (sic). En aquest sentit, apunta que el pes de la CCMA en l’actual mercat local ha de servir de “palanca” per consolidar un ecosistema audiovisual que “aglutini i amplifiqui les capacitats” del conjunt del sector per respondre al mercat. El partit afegeix que el programa Next Generation UE és una “oportunitat” per portar a terme aquesta transformació i consolidar un sector que pot esdevenir un dels motors de l’economia catalana.

Finalment, es proposa millorar els mecanismes de control i avaluació. “És imprescindible recuperar el sentit dels mecanismes de control existents”, tant els interns com els externs. “És un parany continuar basant l’avaluació en informes de part i/o mesures d’audiències de valor únicament quantitatiu”, afirma el PSC tot criticant que no es tinguin en compte valors qualitatius dels serveis, el grau de compliment de les missions de servei públic, i el nivell de satisfacció de la ciutadania.