El Teatre Lliure ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar els serveis de disseny de l’estratègia i execució del pla de mitjans, la negociació de les tarifes, la contractació d’espais publicitaris, i l’anàlisi i el seguiment de les campanyes publicitàries.

Les campanyes del Teatre Lliure s’inseriran en premsa generalista impresa i digital, suplements culturals, mitjans especialitzats i ràdios.

El pressupost base de licitació és de 210.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 20 de febrer.