El Tribunal Suprem ha donat la raó a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en el seu recurs contra les resolucions de la Generalitat Valenciana que van obligar a tancar els repetidors de l’entitat per les emissions de TV3.

La sentència considera que és l’Estat qui té competència per decidir si es pot veure TV3 al País Valencià i no la Generalitat. De la mateixa manera, també conclou que el Govern valencià tampoc és competent per aplicar sancions per aquesta causa, per la qual cosa deixa sense efecte la multa de 300.000 euros imposada en el seu moment per l’Executiu de Francisco Camps (posteriorment hi hauria més sancions).

D’aqueta manera, el Suprem invalida la resolució de desembre del 2008 del Tribunal Superior de Justícia, on considerava que la Generalitat sí era competent per prohibir les emissions de TV3 al País Valencià, la qual va ser recorreguda per Acció Cultural.

El TS remarca que TV3 no és un emissor “clandestí”

“La competència per controlar –i en el seu cas, sancionar– la prestació dels serveis de comunicació audiovisual s’estén, en principi, a aquells l’àmbit de cobertura dels quals no sobrepassi els seus respectius límits territorials”, afirma la resolució del Tribunal. Fora d’aquests supòsits, la sentència afirma que les competències de control i sanció no són del govern autonòmic.

A més, el Suprem recorda que el senyal de TV3 no provenia d’un “emissor clandestí”, sinó de la televisió pública catalana, la qual disposava “tant de la preceptiva llicència per emetre com de la concessió de les necessàries freqüències de l’espectre corresponent”.

En aquest sentit, el TS assegura que els receptors del País Valencià “poden captar lícitament les emissions de la televisió pública catalana difoses a través de satèl·lits (que també fan servir l’espai radioelèctric) o a través de xarxes de cable, entre altres modalitats tecnològiques, sense que la Generalitat Valenciana tingui competències de control i sanció al respecte”.