L’editora d’eldiario.es ha tancat el 2016 amb un benefici net de 340.030 euros, un increment del 57,71% respecte els 215.601 euros de l’exercici anterior. D’aquesta manera, el mitjà dirigit per Ignacio Escolar acumula quatre anys amb números negres. En aquest sentit, cal recordar que el projecte va arrencar el setembre de 2012 i només va generar pèrdues el primer exercici (5.094 euros), que no corresponia a un any complet.

El 2016, eldiario.es va ingressar un total de 3.680.172 euros, un 52,08% més que els 2.419.916 euros de l’any anterior, mentre que la despesa va ser de 3.184.280 euros, un increment del 48,68% respecte els 2.141.721 de 2015.

Dels ingressos, 2.242.517 euros corresponen a la publicitat (un 38,26% més que el 2015); 1.192.178 euros a les aportacions dels socis-subscriptors (+52,18%), i 13.243 euros a les vendes de la revista impresa (-9,04%). A banda, 232.234 euros són patrocinis i beques de fundacions i ONG per fer projectes especials, dels quals 186.300 provenen del fons d’innovació de Google per a un projecte de desenvolupament tecnològic.

El 2016 ha estat l’any en què el nombre de socis d’eldiario.es ha crescut més, un 48,65%, passant de 13.555 a 20.150 persones.

Respecte les despeses, la major part se l’enduen les de personal, que augmenten considerablement: 1.581.023 euros es van destinar a salaris (+52,39%), i 413.232 a cotitzacions de la Seguretat Social (+57,47%). A aquestes quantitats s’hi sumen 451.180 euros per a col·laboracions i agències (la mateixa xifra que el 2015).

La plantilla i els sous creixen

Aquest increment dels costos de personal és conseqüència de l’augment de la plantilla i dels salaris. De l’1 de gener al 31 de desembre de 2016 s’ha incrementat en una vintena de persones, i ja són 66 persones a la redacció (57 treballadors a temps complet i 9 becaris). I aquest 2017 ja hi ha hagut cinc incorporacions i se’n preveuen més a curt termini.

Segons explica Ignacio Escolar, el 100% del benefici de 2016 es quedarà al mitjà. Una part es destinarà a contractar més periodistes i millorar les condicions de l’actual plantilla, i la resta es guardarà de coixí per a imprevistos.

Any rere any, eldiario.es millora els salaris. Així, el sou base d’un redactor ha passat dels 1.057 euros bruts de gener 2013 als 1.854 actuals. El salari mig aquest any és de 33.693 euros bruts anuals, i la diferència entre el sou base de redacció i el salari més alt és d’una mica més d’un a tres.

Tots aquests números corresponen únicament a la capçalera mare, ja que les diferents edicions territorials (entre les quals Catalunya Plural) són cooperatives, fundacions, associacions o empreses independents amb comptes propis.