La Xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes ha sol·licitat al Govern espanyol que prengui les “mesures oportunes” per protegir l’ocupació en el sector i així garantir que “el dret a la informació de la ciutadania no es vegi afectat ni en aquests moments ni en el futur”.

L’agrupació insta l’Executiu a destinar fons públics a la cobertura i les prestacions dels expedients de regulació temporal d’ocupació que estan presentant els mitjans. A més, considera que cal impulsar ajudes directes i bonificacions de quotes socials per contribuir a què les empreses del sector puguin mantenir les seves plantilles.

En una carta dirigida al president del Govern, Pedro Sánchez, i el secretari d’Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, els Col·legis de Periodistes manifesten la seva “màxima preocupació” pels professionals autònoms, que es troben “en una clara situació d’indefensió”, ja que en la majoria de casos la seva activitat ha cessat. Per això consideren que haurien d’estar exempts de pagar la quota a la Seguretat Social mentre duri l’estat d’alarma, i que caldria estudiar ajuts directes a aquest col·lectiu.

Finalment, la Xarxa de Col·legis Professionals de Periodista ha reclamat al Govern espanyol la “màxima transparència” en les possibles ajudes que s’atorguin als mitjans de comunicació, ja que “s’ha de garantir que aquestes es destinin a el manteniment de l’ocupació dels periodistes i no per a altres fins”.