L’Aliança dels Consells de Premsa Independents d’Europa –a la qual pertany el Consell de la Informació de Catalunya– ha posat en marxa una campanya en què es recorda el paper “essencial” i els actius d’aquests organismes encara molt desconeguts entre la ciutadania. “Si voleu informació de qualitat ètica, contacteu amb nosaltres”, és el missatge que vol transmetre la iniciativa.

“En un moment en què les informacions que provenen de totes les fonts s’escapen sense que no sempre sabem si hi podem confiar o no, en un moment en què la desconfiança envers els periodistes s’ha convertit en la norma, els consells de premsa són una eina important al servei del públic i periodistes en defensa d’una informació lliure, independent i fiable”, assenyala l’AIPCE.

“Els consells de premsa asseguren que es respectin les normes de pràctica periodística”, remarca l’Aliança. L’objectiu d’aquests organismes, afegeix, és “treballar de la mà del públic i dels periodistes per millorar les pràctiques i mètodes periodístics, per contribuir a una millor informació i per un periodisme responsable en què el públic pugui tenir confiança”.

La campanya promocional s’ha iniciat en el marc del projecte pilot Media Councils in the Digital Age, liderat per un consorci que reuneix diversos consells de premsa europeus (d’Àustria, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Finlàndia), dues universitats (la Blanquerna de la Ramon Llull i la ULB belga) i la Federació Europea de Periodistes. Properament s’endegaran accions d’alfabetització mediàtica.