L’edició impresa de diaris és la font principal que utilitza la gent per informar-se en profunditat (50,6%), mentre que internet és la més valorada quan es busca immediatesa (43,8%). Aquests són alguns dels resultats del primer estudi Internet enmig dels mitjans de l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC).

L’estudi determina, però, que malgrat el creixement dels diaris a la xarxa, hi ha un 10% dels enquestats que no llegeix la premsa en format electrònic per la facilitat que els suposa llegir l’edició impresa a qualsevol lloc (64,1%) i no té necessitat de suport electrònic per llegir-lo (15,1%).

L’altra cara de la moneda, el 38% de les persones que només llegeix diaris per via electrònica admet que abans llegia diaris en paper, però que ara ha deixat de dedicar-hi temps. Les seves raons principals són la mobilitat (34,5%), la facilitat per personalitzar la lectura de notícies (33,8%) i el fet de poder llegir diversos mitjans pel mateix preu (28,4%).

Pel que fa a les revistes, prevalen els lectors que prefereixen la versió en paper i que no accedeixen a cap versió digital (63,1%), ja que consideren que poden tenir l’edició impresa en qualsevol lloc (41,6%). Quant al mitjà radiofònic, l’estudi afirma que internet no pot amb la ràdio convencional.

Per últim, l’estudi indica que el 53,6% dels internautes ha utilitzat la xarxa per veure televisió durant el darrer mes, principalment a través del portàtil (70%), l’ordinador de sobretaula (50%) i el mòbil (35,1%).

Sobre els continguts que els usuaris veuen a través d’internet, els usuaris prefereixen les sèries estrangeres (53,2%), les produccions espanyoles (46,9%), les pel·lícules (39,4%) i els esdeveniments esportius (35,1%).