La comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una ràdio i televisió públiques valencianes ha demanat a les Corts que paralitzi la seva tramitació, ja que entén que les esmenes presentades pel Partit Popular “adulteren” el sentit del projecte.

Per als impulsors de la ILP, les 14 esmenes a la pràctica són una esmena a la totalitat, ja que el text que proposen no només és totalment oposat a l’original, sinó que canvia l’esperit i la finalitat de la proposta.

La comissió promotora recorda que les esmenes dels populars fan inviable la recuperació de cap mitjà de comunicació públic en valencià, per una banda perquè les condicions ho impossibiliten, i de l’altra perquè obren la porta a un servei privatitzat, intervingut políticament i en castellà, el contrari que perseguia la iniciativa.

Per això, els impulsors han demanat a les Corts que respecti la voluntat de les gairebé 90.000 persones que van donar suport a la ILP i que no continuï amb el tràmit parlamentari d’un projecte que qualifiquen d’“adulterat”.