Internet ens ha obert la porta a una infinitat d’informació, la qual cosa ofereix nombrosos avantatges, però també desavantatges que no han de ser passats per alt. Si ens centrem en camp de la salut, consultar el “Dr. Google” no només pot ser desconcertant sinó fins i tot perillós en alguns casos. Cada dia som testimonis de com estudis i teories, molts de dubtosa qualitat, circulen per internet lliurement. Els experts ho anomenen “sobreinformació”, i precisament és el que asseguren que està succeint actualment entre els pacients del país, segons les dades manejades per Doctoralia.

Especialistes de salut vs. Dr. Google

A l’informe El metge 3.0 (2017) es destaca com el 51,7% dels especialistes en salut a Espanya afirma que els pacients tenen accés avui dia a massa informació a través d’internet. Aquesta situació no només afecta al propi pacient, que pot caure en informacions poc contrastades o fins i tot falses, posant així en risc la seva salut, sinó també als mateixos especialistes. I és que molts dels que han participat en l’informe reconeixen que, ara que el pacient disposa de tanta informació, la seva figura queda de vegades en dubte i és més complicat fer-los arribar les seves recomanacions. L’anomenat efecte “Dr. Google” surt a la llum i fa que els pacients donin més credibilitat al que troben a la xarxa que no a les paraules dels professionals.

L’estudi també abasta als especialistes del Brasil, Mèxic i Polònia, on els pacients es mostren especialment actius en l’ús d’eines de salut digital. En el cas de Mèxic i Polònia, les opinions dels especialistes consultats segueixen la mateixa tònica que a Espanya: el 45% dels especialistes creu que aquesta sobreinformació no els ajuda a l’hora de tractar els seus pacients.

Contràriament, Brasil, una de les potències emergents en el camp de l’eHealth, és el país on els especialistes més a favor es mostren d’aquest empoderament del pacient. El 55,3% opina que és veritat que els pacients tenen més informació, però considera que això afavoreix que segueixin més les seves recomanacions i no depenguin tant de la figura del metge, cosa que, com s’ha debatut en moltes ocasions, podria ser útil per evitar col·lapses en centres d’atenció primària i fer més eficient el sistema sanitari.

Molta informació, poc actualitzada i encara menys contrastada

Tots els especialistes en els quatre països on es va dur a terme l’estudi coincideixen en què el que més els alarma és que la informació relacionada amb salut que ofereix la xarxa no sol estar revisada per especialistes. Curiosament, són els professionals brasilers els més preocupats per aquest tema (77,3%), seguits dels espanyols (76,3%).

En aquest aspecte, Doctoralia col·labora a Espanya amb #SaludSinBulos, una plataforma que té per objectiu denunciar les informacions falses relacionades amb la salut que circulen per internet. “Un de cada tres rumors que circulen a la xarxa és sobre salut, sent els relacionats amb l’alimentació i el càncer els més recurrents. Totes aquestes informacions falses generen molta viralitat i poden tenir un impacte negatiu en la salut de les persones i en els coneixements que com a societat adquirim i fem servir per tenir cura del nostre benestar”, apunta el Dr. Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia.

Un altre problema que els especialistes perceben és que hi ha una gran quantitat d’informació, sent Espanya el país que més preocupació mostra per aquest aspecte (45%). El tercer problema més citat és que la informació no sol estar basada en els últims avenços en salut; és a dir, no està actualitzada.

Els metges també busquen a internet

Tot i que el debat sobre les recerques d’informació de salut a internet se sol centrar en els pacients, els especialistes també reconeixen buscar dades sobre la seva especialitat en línia. Brasil és on un major percentatge d’especialistes (93,3% va) diuen consultar la xarxa per actualitzar-se i estar al corrent de noves tendències.

A Espanya, el percentatge és del 92%, mentre que a Mèxic és del 81,3%. Curiosament a Mèxic un altre dels motius de pes que tenen els professionals de la salut per connectar-se a la xarxa és descobrir falses informacions que circulin sobre la seva especialitat i poder estar preparats en cas que els seus pacients preguntin sobre aquestes. A Polònia, contràriament, guanyen els recursos tradicionals: només un 47% diu utilitzar les xarxes enfront del 53% que no les empra.