Un estudi elaborat per José Manuel Noguera, director del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Catòlica San Antonio (UCAM), mostra les tendències en l’ús de Twitter per part de periodistes i directors de mitjans de l’Estat.

Dels resultats, destaca que només el 31,7% dels tuits dels periodistes analitzats tenen enllaços, i aquests apunten més cap a altres mitjans que cap al propi, tot i que la majoria de missatges no estan relacionats directament al desenvolupament professional.

En l’estudi, Noguera va utilitzar com a mostra 25 periodistes “significatius” –entre ells 16 directius tant de mitjans estatals com locals, tant de mitjans “analògics” com – i va seleccionar 45 tuits de cadascun entre maig i juliol d’aquest any. Al total 1.125 piulades va aplicar diferents variables, donant els següents resultats:

· El 77,1% dels tuits no tenen cap retuit

· El 21% té RT, però no comentaris addicionals

· L’1,3% són RT amb comentaris addicionals positius

· El 68,3% són piulades sense hipertext

· El 18,8% són tuits amb enllaços externs

· El 13% són missatges amb enllaços al seu mitjà

· El 66,1% de tuits no estan relacionats amb la feina

· El 16,2% pertanyen a un debat amb els seguidors postpublicació

· El 6,2% són d’un debat prepublicació

Tot i reconèixer que les dades són poques, Noguera destaca que els periodistes “sí han entès el caràcter obert que té un entorn com Twitter”, ja que “no els importa enllaçar a un mitjà extern, fins i tot de la competència, si ells consideren que allà és on hi ha la informació interessant”. En aquest sentit, troba que els periodistes “sí compten amb la valentia necessària” per enllaçar més a mitjans externs que al seu propi.

Font: 233grados