La Generalitat i la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) han arribat a un acord que garanteix la continuïtat del Baròmetre. L’entesa s’ha produït aquest dijous, en el transcurs d’una reunió del Patronat en la que estaven representats tots els patrons, segons ha comunicat la Fundació.

La direcció del Baròmetre havia presentat una reestructuració del projecte amb un important “esforç” d’ajustament econòmic, però mantenint “la seva qualitat i el valor per al sector”. El nou model finalment ha estat aprovat “de manera consensuada” per totes les parts.

Així, a partir d’aquest moment, la Generalitat i FUNDACC treballaran conjuntament per preparar el Baròmetre per als “nous reptes que marca l’entorn econòmic i els canvis que viu el món dels mèdia”.

El Patronat de FUNDACC ha valorat molt positivament el “reconeixement” que ha fet la Generalitat cap el Baròmetre, en acordar una solució que garanteix “la continuïtat d’una de les millors eines de medició d’audiències d’Europa”.

El futur del Baròmetre va quedar en entredit a principis d’abril, quan es va conèixer-se la intenció del Govern de retallar de manera important l’aportació de la Generalitat.

El passat 5 de maig, en una reunió del Patronat, on la Generalitat hi és representada, es va constatar la voluntat de donar continuïtat al projecte i es van emplaçar a trobar un model sostenible que garantís el suport de l’Administració catalana tot mantenint els objectius fundacionals del Baròmetre.