La Fundación Grupo Norte ha obert la convocatòria de la quarta edició del Premi de Periodisme contra la Violència de Gènere, el qual té per objectiu reconèixer aquells treballs que contribueixin a la defensa i la difusió dels valors contra aquesta xacra social.

Els guardons consten de tres categories, cadascuna dotada amb 3.000 euros: mitjà escrit (diaris, revistes o digitals), ràdio i televisió. Els treballs s’han d’haver publicat o difós del 30 de novembre de 2018 al 15 d’octubre de 2019, dia en què finalitza el termini d’admissió.

Els premis es concediran atenent la qualitat de les propostes, valorant-se l’esforç investigador, la sensibilitat i l’adequat tractament informatiu sobre la violència de gènere.

“La prevenció a través de la sensibilització constitueix una de les claus en la lluita contra la violència de gènere i en aquest marc d’acció es presenta aquest premi, en què es busca la complicitat de tota la societat per eradicar la violència contra les dones, informar les víctimes dels seus drets i dels instruments previstos per a la seva protecció, i aconseguir el rebuig social cap als maltractadors”, assenyala la fundació convocant.