La Direcció General de Sanitat i Consum de la Comissió Europea ha adjudicat a Imagina el subministrament de serveis i continguts audiovisual de les seves campanyes. El contracte marc, valorat en 5,4 milions d’euros, és per a un període de quatre anys.

El grup destaca que ha obtingut la major puntuació de totes les propostes presentades gràcies a cobrir tota la cadena de valor del sector audiovisual i a l’enfocament “innovador” de la seva proposta.

El contracte contempla l’execució de diversos serveis audiovisuals per als 28 estats membres de la Unió Europea, entre els quals hi ha el desenvolupament d’idees, l’elaboració de guions o la creació de grafisme per a diferents produccions audiovisuals; la producció de vídeos en diferents formats; coproduccions amb emissores de ràdio i televisions locals; media suport; estratègies de disseminació i màrqueting per als mitjans audiovisuals europeus; així com la monitorització de campanyes difoses i l’anàlisi d’eficàcia dels diferents productes.