L’estudi La ràdio: tradicional vs online (ràdio on off) de l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) assenyala que, a l’Estat, 11.068.000 persones, un 47,2% dels internautes, consumeix cada mes el mitjà a internet. A més, un 17% del consum radiofònic entre els internautes es realitza online.

El treball indica que un 15,2% dels enquestats consumeix ràdio tant a internet com mitjançant ones hertzianes el mateix dia, un percentatge que creix fins al 47,2% si es té en compte el darrer mes. El consum de ràdio online es realitza majoritàriament en directe: només el 4% del temps que s’hi dedica és en diferit o podcast.

Pel que fa als consumidors de ràdio a internet, el 79,3% assegura que no ha reduït el seu consum de ràdio tradicional, de manera que ha augmentat el temps dedicat al consum del mitjà. En canvi, per a un 18,2% sí que s’ha reduït el consum radiofònic mitjançant ones hertzianes. Només el 2,5% diu que abans no escoltava la ràdio convencional i ara sí ho fa.

El dispositiu amb el qual s’accedeix més a la ràdio online és l’ordinador portàtil, amb el qual es dedica el 47,7% del consum radiofònic a internet. El segueixen l’ordinador de sobretaula, amb el 28,7% dels minuts; el telèfon mòbil, amb el 13%, i les tauletes, amb el 7,9%. La llar és el lloc de principal consum online: els enquestats diuen que el 67,2% del temps d’escolta per internet és a casa; el 25% a la feina, i el 7,2% en desplaçament.

La ràdio: tradicional vs online (ràdio on off) és el tercer estudi de la sèrie Intenet, enmig dels mitjans. Els dos primers van ser La premsa: digital vs paper i La televisió: tradicional vs online. Per al treball de camp del darrer estudi es van realitzar 510 entrevistes entre el 29 de febrer i el 27 de març d’aquest any.