Foto: Eduardo Corria

L’editor d’El Punt Avui, Joan Vall Clara, ha assumit la direcció del diari, una responsabilitat que ja havia exercit fa 30 anys. Substitueix en el càrrec Xevi Xirgo i Teixidor, que portava al mitjà 35 anys, els darrers 13 com a director, i que plega pel seu proper nomenament com a president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

El relleu comportarà una remodelació en l’equip directiu i en l’organització de la redacció, que es concretarà durant aquest febrer i es farà efectiva a partir de març, informa El Punt Avui.

Fusió de redaccions

En una trobada amb els responsables dels diversos departaments de l’empresa i de les redaccions dels productes d’Hermes Comunicacions (El Punt Avui i Catalonia Today) i els que comparteixen distribució (L’Esportiu, La República i L’Econòmic), Vall Clara va explicar que la remodelació no és un objectiu en si mateix, sinó la conseqüència de voler afrontar amb la màxima ambició el camí cap al 50è aniversari del naixement de l’Avui (2026) i El Punt (2029). També va assenyalar que els canvis seran una eina de promoció per a professionals que ja són a la casa i en els quals confia plenament, i també per avançar cap a la paritat.

Els grans objectius que es proposa de manera immediata amb la remodelació, són: fusionar les redaccions del diari en paper i del digital de tots els productes per optimitzar els recursos i millorar el web; potenciar la línia de grans formats i temes de creació pròpia, que ja s’havia iniciat en els darrers mesos, posant-hi els màxims recursos possibles, i millorar la coordinació en tots els àmbits entre les empreses que distribueixen conjuntament i tots els productes editats, tant pel que fa a l’edició en paper com a la digital.

Trajectòria

Joan Vall Clara va formar part el 1979 de l’equip de cor­res­pon­sals fun­da­ci­o­nal del Punt Diari, i es va incor­po­rar a la redacció de Girona el setem­bre de 1981. El periodista va ser cap de secció de comar­ques i redac­tor en cap, i va ser nome­nat direc­tor el 1989.

A par­tir de 1992, Vall Clara es va cen­trar ple­na­ment en l’àrea de gestió, exercint de direc­tor edi­to­rial, direc­tor gene­ral, vicepre­si­dent i, des de 2012, con­se­ller dele­gat. El desembre de 2019, va adquirir la majoria d’accions d’Hermes, convertint-se en el seu president editor.

Joan Vall i Clara: “Els 10 o 12 primers digitals facturen la meitat que un producte ‘vell i caduc’ com El Punt Avui”