El cap de disseny, infografia i maquetació de La Nueva España, Jorge Martínez, ha estat nomenat nou responsable de disseny i art de tot el grup Prensa Ibérica, al qual pertany el diari asturià.

Martínez forma part des de 1985 de la plantilla de La Nueva España, on ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional. El 2003 va ser nomenat cap de disseny, infografia i maquetació del mitjà, àrea que ha obtingut diversos premis estatals i internacionals.

Jorge Martínez també s’ha encarregat del redisseny de diverses capçaleres de Prensa Ibérica, entre els quals el d’El Periódico de Catalunya estrenat al desembre.