La Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha ordenat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que reintegri 235.714,47 euros a RTVE, a més d’interessos.

D’aquesta manera, el tribunal estima la demanda de la corporació contra les resolucions de la CNMC de novembre de 2015 i febrer de 2016, en les quals li repercutia els costos dels avals de les operadores audiovisuals quan s’estimaven els recursos d’aquestes contra les liquidacions de les aportacions que havien de realitzar en virtut de la Llei de finançament de RTVE.