Al juny, la Comissió Europea va determinar que els ajuts que Espanya va concedir per estendre la xarxa de TDT a zones remotes i menys urbanitzades eren il·legals, perquè no s’havia respectat la neutralitat tecnològica. Ara, la CE ha donat quatre mesos perquè es recuperin els 236 milions d’euros concedits en subvencions a les plataformes de televisió digital terrestre.

La Comissió entén que el Govern va afavorir la tecnologia digital terrestre en detriment d’altres com el satèl·lit, el cable o internet, que en altres estats europeus sí han participat de les licitacions públiques. La denúncia la va presentar l’empresa de satèl·lits Astra i una operadora de Castella-la Manxa.

L’Estat va transferir les subvencions a les diferents comunitats autònomes, que van ser les que van posar en marxa els concursos per adjudicar els diners. La petició de Brussel·les no especifica les operadores, ja que Espanya no va facilitar de forma exhaustiva la informació, cosa que ha de fer abans de dos mesos amb el detall de la quantitat rebuda.

Amb tot, la principal beneficiada va ser Abertis, a banda de petites xarxes locals (a Catalunya, CCTI). Per territoris, Catalunya va rebre 52,3 milions d’euros (la més beneficiada pels ajuts); el País Valencià, 16,6 milions, i les Illes Balears, 3,2 milions.