L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha realitzat una enquesta entre els mitjans que en formen part per conèixer l’impacte de l’aturada econòmica a causa de la pandèmia del coronavirus. Les principals afectacions durant el primer mes d’estat d’alarma han estat els problemes per distribuir les edicions impreses i, especialment, el descens dels ingressos publicitaris.

L’ACPC assenyala que la majoria d’associats han pogut seguir editant les seves publicacions, però que alguns han hagut d’aturar el procés per minimitzar les despeses abans que aquestes fessin inviable la seva subsistència.

Amb tot, el conjunt d’editores mostra “neguit” per la incertesa de la situació i la seva viabilitat, que estarà marcada per com es desenvolupi la crisi i la seva durada. Per això, l’ACPC demana la intervenció de l’administració, ja sigui per rebre ajudes a fons perdut o suport per demanar préstecs ICO.

Com ja hem dit, un dels principals problemes que s’han trobat els editors associats a l’ACPC ha estat en la dificultat per distribuir les capçaleres, tant per la decisió de Correus de no repartir les subscripcions a mitjans –la premsa comarcal té un alt volum– com perquè molts dels punts de venda habitual han tancat. L’Associació indica que les publicacions d’abast estrictament local han pogut distribuir-se millor que aquelles que cobreixen tota una comarca.

L’enquesta també constata que, davant la impossibilitat de repartir els exemplars, “bastants” capçaleres han ofert la publicació de forma gratuïta i en obert al seu espai web, o l’han fet arribar per e-mail als subscriptors en PDF.

El “gran problema” que posa en risc la viabilitat de moltes capçaleres és la publicitat. L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal assenyala que un “gran percentatge” d’editores ha notat la “gran davallada o practica desaparició” dels ingressos per aquest concepte, i que ara mateix només els queda la publicitat institucional o d’altres administracions locals.

L’ACPC explica que “algunes poques publicacions” van salvar el març perquè ja tenien la publicitat contractada o perquè van baixar els preus als anunciants que seguien operatius, però dubten de poder aguantar molt més si els anunciants habituals no reprenen la seva activitat. Pel que fa a la publicitat digital, es manté la contractada, però la situació no permet aconseguir nous anuncis.