El consell de govern de la CCMA ha aprovat aquest dimecres iniciar el procés de fusió de Televisió de Catalunya SA i Catalunya Ràdio SRG SA en una única societat anònima de nova creació que incorporarà el patrimoni d’ambdues empreses i en subrogarà tots els drets i obligacions.

L’acord insta el president de la CCMA, Brauli Duart, a elaborar el projecte de fusió on s’han d’especificar els termes de la integració. Un cop enllestit, aquest haurà de ser aprovat pel consell de govern de l’ens i posteriorment pel Govern.

La unificació de TV3 i Catalunya Ràdio en una única empresa és un dels eixos bàsics de la proposta de contracte programa per al període 2013-2015 aprovada per la Corporació fa dues setmanes, actualment pendent del vistiplau definitiu per part del Govern.

La conversió de les empreses de la CCMA en única societat de mitjans el va iniciar el març del 2011 l’anterior equip de govern de l’ens. Un mes després es va aprovar l’absorció d’Activa Multimèdia i CCRTV Interactiva per part de TV3, que l’agost del 2012 va també va absorbir la seva filial editora, TVC Edicions i Publicacions.