La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert un nou procés de licitació per adjudicar el servei integral de producció per a la corresponsalia de Londres de TV3 i Catalunya Ràdio. El concurs s’ha tornat a convocar perquè el contracte amb l’anterior adjudicatària es va rescindir després de tan sols un mes de servei.

El pressupost de licitació és de 460.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats), i el termini per presentar ofertes finalitza el 8 de juliol.

Rescissió anticipada

La producció de la corresponsalia de Londres de la CCMA va sortir a concurs el passat octubre i a principis d’any es va adjudicar a l’empresa anglesa Westminster Live Limited.

El contracte (de dos anys prorrogable dos més) es va començar a executar l’1 de març, però els problemes van arribar aviat. “El procés d’arrencada no va ser el desitjat i, després d’unes setmanes, va quedar palès que no s’estaven complint les expectatives ni els estàndards de qualitat que requeria la CCMA”, assenyala l’ens públic en l’informe justificatiu de la nova contractació.

Després de “diverses incidències greus i una falta evident d’enteniment i de compliment” de les condicions d’execució del servei per part de Westminster Live, es va decidir “de comú acord” rescindir el contracte de forma anticipada.

Aleshores es va iniciar un procediment negociat sense publicitat al qual es van convidar tres empreses del sector a presentar oferta, i al maig es va adjudicar el servei a Mediapro Audiovisual UK per un període provisional de sis mesos mentre es convocava i resolia un nou concurs.

Nova licitació

Les condicions del nou procés de licitació per adjudicar el servei integral de producció per a la corresponsalia de Londres de TV3 i Catalunya Ràdio són pràcticament les mateixes que en l’anterior. L’únic que canvia és el pressupost de licitació, que ha passat de 410.000 euros a 460.000 per dos anys de contracte.

Les característiques principals del servei, es mantenen: rodatge i edició amb transport, comunicació pròpia amb telefonia mòbil amb internet i equipament tècnic per a la gravació, muntatge, arxiu i enviament de notícies i imatges i àudios, així com qualsevol sistema de directes per internet; un despatx preparat per al normal desenvolupament del treball periodístic del corresponsal de la CCMA; disponibilitat d’equip portàtil per a visionat, edició i serveis de videoconferència per internet; connectivitat a través d’internet amb capacitat d’enviament i recepció d’imatges; broadcast de directes personalitzats i playouts des de l’oficina de la delegació i serveis de transmissions a través de dispositius de motxilles 4G, i gestions necessàries per a la producció de notícies i imatges, traducció, contactes i gestions de la delegació.

El contracte contempla 225 serveis anuals de gravació, edició i producció de fins a 10 hores cadascun, amb 30 hores extres mensuals. L’empresa adjudicatària ha de garantir el servei integral de gravació-edició o producció operativa diàriament 24 hores, durant tot l’any, inclosos festius i caps de setmana, excepte durant el període de vacances de la delegació, quan només caldrà un servei de guàrdia no presencial per a possibles emergències.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració principalment l’oferta econòmica (fins a 70 punts de 100), seguida dels criteris de valoració quantificables de forma automàtica (10 punts) i els criteris de valoració subjectiva (20 punts).