El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha aprovat aquest dilluns la liquidació pressupostària del 2013, que s’ha tancat amb un dèficit provisional d’11 milions d’euros, els quals, tal com estableix la llei estatal aprovada el juliol del 2012, s’hauran de compensar en l’actual exercici.

La CCMA justifica les pèrdues perquè no s’ha pogut retallar la massa salarial en els 27 milions d’euros que havia previst. En aquest sentit, recorda que la reducció de sous de la plantilla s’està abordant actualment en el marc de la negociació del conveni col·lectiu, i que la “repercussió econòmica” del procediment d’acomiadament col·lectiu del passat estiu tot just s’ha començat a fer efectiva.

En un comunicat, la direcció de l’ens recorda que, per al 2013, el “repte” era ajustar les despeses a un pressupost que s’havia reduït en 60 milions a causa del càlcul a la baixa en la previsió d’ingressos publicitaris (-10%), per la reducció de l’aportació de la Generalitat (-14,29%), i per l’obligació de cobrir els 7,5 milions de dèficit del 2012.

El passat març, quan es va aprovar l’avantprojecte de pressupost, la Corporació va explicar que per eixugar els 60 milions se’n retallarien 33 en continguts audiovisuals i inversions, i 27 més en la massa salarial. A l’estiu, quan es va veure que no s’aconseguiria reduir la quantitat prevista en el capítol de personal, es va incrementar “l’esforç” en continguts i inversions, on s’han retallat 12 milions més dels previstos fins als 45. A aquests s’hi ha de sumar una aportació extraordinària de la Generalitat de 4 milions, deixant l’ajust en 49 dels 60 milions objectiu.

La CCMA remarca que, durant el primer trimestre d’aquest any, haurà d’abordar les “mesures necessàries” per restablir l’equilibri pressupostari i compensar el dèficit provisional d’11 milions.