La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha tancat el 2020 amb “equilibri pressupostari”, després d’haver ajustat les despeses a la davallada d’ingressos en un any marcat per la pandèmia. Amb tot, el resultat comptable de l’exercici presenta unes pèrdues de 3,6 milions d’euros que responen a l’obligació comptable d’imputació i aprovisionament de despeses, algunes d’elles amb caràcter plurianual, segons explica en un comunicat.

La CCMA destaca que els ingressos i les despeses de 2020 han quedat equilibrats en 301,6 milions d’euros, després de compensar una reducció d’11,8 milions en ingressos publicitaris, de marxandatge i venda de produccions respecte a l’exercici anterior, deixant la facturació en en 51,2 milions.

Per altra banda, es manté una despesa de 3,6 milions provocada per la limitació en la deduïbilitat de l’IVA modificada l’any 2017 per a les ràdios i televisions públiques, a la qual s’afegeix l’afectació en la tresoreria de 13 milions a causa dels imports no retornats per aquest concepte, que continua en litigi.

L’aportació pública ordinària ha estat de 240,1 milions, als quals es remarca que ha estat “cabdal” afegir la inversió del Departament de Cultura per a la producció d’obra nova audiovisual. “Aquestes aportacions han permès protegir els nivells d’inversió en producció associada, aliena o coproduccions, que arrosseguen una caiguda acumulada de la inversió de més del 60% des del 2010, amb la consegüent afectació en el sector audiovisual independent”, assenyala la CCMA.