La Comissió Europea presentarà aquest any dues iniciatives de suport als mitjans de comunicació, per reforçar la seguretat dels periodistes i ajudar les empreses a afrontar la crisi econòmica del sector.

Per una banda, proposarà un pla d’acció per lluitar contra els atacs als professionals de la informació (com per exemple en la cobertura de mobilitzacions o a les xarxes socials), juntament amb els estats membres i organitzacions del sector.

Per l’altra, la Comissió Europea presentarà una iniciativa per protegir els periodistes i els mitjans de denúncies indegudes i abusives.