El projecte Iberifier és un dels vuit hubs que es posaran en marxa amb el suport de la Comissió Europea per investigar els mitjans digitals i monitorar les amenaces de la desinformació. L’observatori ibèric està impulsat per un consorci de 23 institucions espanyoles i portugueses liderat per la Universitat de Navarra, amb el catedràtic Ramón Salaverría com a director del projecte. La CE finançarà l’Iberifier amb 1,47 milions d’euros.

Formen part del consorci diversos centres universitaris, entre els quals la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València – Estudi General, la Miguel Hernández d’Elx, la Carlos III i la Rey Juan Carlos de Madrid o l’Institut Universitari de Lisboa. També participen verificadors i agències com Maldita.es, Verificat, Efe, Polígrafo i l’agència portuguesa Lusa. Finalment, també compta amb sis centres d’investigació, entre els quals el Barcelona Supercomputing Center.

Iberifier estarà format amb per una setantena d’investigadors especialitzats en diferents àrees i se centrarà en cinc línies de treball: investigar les característiques i tendències de l’ecosistema ibèric dels mitjans digitals; desenvolupar tecnologies computacionals per a la detecció precoç de la desinformació; verificar i desmentir desinformació reportant a la CE; preparar informes estratègics sobre amenaces de desinformació per al públic i les autoritats; i treballar en iniciatives d’alfabetització mediàtica dirigides a professionals de la informació, joves i ciutadania en general.

Els altres set observatoris aprovats per la Comissió Europea són l’Ireland Hub; l’EDMO BE/NL; el Central European Digital Media Observatory (CEDMO); el NORdic observatory for digital media and information DISorders (NORDIS); el Belgium-Luxembourg Research Hub on Digital Media and Disinformation (EDMO BELUCOX); DE FACTO Observatory of Information, i l’Italian Digital Media Observatory.