En set anys, la difusió de 20 Minutos s’ha reduït espectacularment. Dels 1.038.000 exemplars de difusió mitjana obtinguts el 2007 (la seva xifra més alta) ha passat als 344.193 de l’any que acabem de deixar enrere (el seu mínim), el que implica una caiguda del 66,84%.

A més, cal tenir en compte que, el 2007, hi havia tres diaris gratuïts més a l’Estat: ADN, Metro i Qué! Malgrat fa temps van deixar de publicar-se i 20 Minutos porta sol a nivell estatal des de juny de 2012, ha continuat reduint el seu tiratge i, conseqüentment, perdent difusió.

Així, des de 2007, la difusió de 20 Minutos ha anat baixant any rere any amb l’excepció d’una petita millora el 2011. La caiguda més forta es va produir entre 2012 i 2013, amb una pèrdua de la difusió del 35,11%, en part per la reducció de vuit a cinc redaccions executada el maig de fa dos anys.

Difusió mitjana de 20 Minutos en els darrers set anys:

2007: 1.038.000 exemplars

2008: 945.568 exemplars (-8,9%)

2009: 749.129 exemplars (-20,77%) (el gener d’aquell any va tancar Metro)

2010: 702.518 exemplars (-6,22%)

2011: 704.802 exemplars (+0,33%) (el desembre va tancar ADN)

2012: 605.241 exemplars (-14,13%) (el juny va tancar Qué!)

2013: 392.737 exemplars (-35,11%)

2014: 344.193 exemplars (-12,36%)