Durant l’ERO d’MC Ediciones, els treballadors van denunciar una sèrie d’irregularitats que no van ser admeses pel jutjat que supervisava el concurs de creditors que havia iniciat l’empresa. Ara, però, la Fiscalia de Delictes Econòmics de Barcelona ha obert un expedient a MC Ediciones després d’haver rebut informacions documentades al respecte.

La denúncia, anònima, apunta que els propietaris de l’editora de revistes van crear una trama d’empreses fiduciàries a Espanya i l’estranger (algunes a diferents paradisos fiscals) mitjançant les quals s’evadien capitals, es falsificaven factures i es creaven “pilotes” financeres a entitats bancàries i a l’Agència Tributària.

Com a responsables de les irregularitats s’assenyala al president d’MC Ediciones, José Cadena Grande; el director general, Joan Ramon Fuertes, i els contables Ramón Echauri i Ramón Moreno.

L’administrador concursal arxiva la denúncia

L’anònim denunciant també es pregunta per què Marc Bernabeu, l’administrador concursal de l’empresa, encara no ha demanat el concurs culpable i la intervenció de la Fiscalia davant l’estat de la comptabilitat de l’editora. Segons el confidencial InsideMCed (impulsat per extreballadors), Bernabeu, qui també ha rebut la documentació enviada a la Fiscalia, ha decidit arxivar l’assumpte argumentant que no pot contrastar la seva veracitat, peròl’acusen de no haver-ho intentat.

Amb tot, els documents ja estan en poder de l’Agència Tributària, que ara demanarà a MC Ediciones que liquidi el deute generat arran de les irregularitats. Si apreciés un frau major a 120.000 euros a l’any, Hisenda instaria la Fiscalia a presentar una acusació formal contra els responsables de l’empresa.

L’ERO d’MC Edicions va suposar l’acomiadament d’un centenar treballadors dels 160 que tenia la plantilla, quedant-se l’empresa amb una dotzena de les 76 capçaleres. L’editora de revistes, que es va traslladar a la Via Augusta al juny, deu més de 60 milions d’euros a gairebé 1.500 creditors.