El Projecte de llei general de comunicació audiovisual elaborat pel Govern espanyol no recull la petició d’establir percentatges mínims de continguts en català, basc o gallec tant en els catàlegs de les plataformes de vídeo sota comanda (en doblatge, subtitulació i audiodescripció) com en les obligacions d’inversió en producció europea.

La Generalitat i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya havien presentat al·legacions al respecte, i també entitats com la Plataforma per la Llengua, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya o la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana, a més d’AECINE, Diboos, MAPA, PIAF i PROA.

La darrera versió del text elaborat pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital estableix que un 30% del catàleg de les plataformes audiovisuals ha d’estar dedicat a obres europees, informa El Periódico. D’aquest percentatge, s’ha de reservar “com a mínim el 50%” a produccions en castellà o en alguna de les llengües oficials de l’Estat. És a dir, amb la versió en castellà en tindrien prou.

“Els prestadors de servei de comunicació audiovisual televisiu lineal reservaran a obres audiovisuals europees almenys el 51% del temps d’emissió anual de la seva programació”, assenyala el Projecte de llei. I d’aquest percentatge, “com a mínim el 50% ha de ser per a “obres en la llengua oficial de l’Estat o en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes”.

El Projecte de llei també estableix que els prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu amb ingressos iguals o superiors a 50 milions d’euros han de destinar anualment el 5% d’aquests ingressos al finançament d’obra audiovisual europea, a la compra de drets d’explotació d’obra europea ja acabada, i/o a la contribució a el Fons de Protecció de la Cinematografia.

De la quantitat que estan obligats a invertir, un mínim del 70% s’ha de destinar a obra de productors independents “en la llengua oficial de l’Estat o en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes”, i almenys un 40% a pel·lícules cinematogràfiques en castellà o en una altra de les llengües oficials de l’Estat.

El marge que deixa el Projecte de llei a les autonomies pel que fa a la protecció de les seves llengües és limitat. “Les comunitats autònomes amb llengües oficials podran regular obligacions addicionals per als prestadors de servei públic de comunicació audiovisual televisiu d’àmbit autonòmic”. En aquest cas, també serà responsabilitat autonòmica el “control i seguiment” de l’obligació de promoure obra europea.