Núria Ramón, Beth Abad i Rosa Romà segellen l’acord.

La directora de l’Institut Català de les Dones, Núria Ramón, la directora de l’Agència Catalana de Consum, Beth Abad, i la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Rosa Romà, han signat un acord marc de col·laboració per impulsar accions que fomentin la publicitat amb perspectiva de gènere.

L’objectiu del conveni és que els i les professionals de la publicitat realitzin les campanyes des d’un punt de vista de la perspectiva de gènere, de manera que s’eviti qualsevol tipus de discriminació i se superin els estereotips sexistes, tot tenint en compte la defensa dels drets de les persones consumidores.

L’acord contempla accions de formació, assessorament i divulgació, així com la implementació d’actuacions per sensibilitzar, prevenir i lluitar contra el sexisme en els mitjans de comunicació i en el consum, tal i com recull el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 aprovat al juliol pel Govern.

Per part de la Generalitat, l’ICD i l’ACC facilitaran el personal necessari per dur a terme les actuacions en matèria de publicitat i perspectiva de gènere. Així mateix, entre altres accions, col·laboraran de forma coordinada amb el Col·legi en l’atenció de consultes relacionades amb els drets de les persones consumidores i la perspectiva de gènere.

Per la seva part, el Col·legi farà publicitat al seu web del Codi d’Ètica Professional, dels codis de conducta específics que es puguin adoptar en matèria de publicitat i consum amb perspectiva de gènere, i dels documents relacionats amb aquest tema. A més, es compromet a mantenir la perspectiva de gènere com a criteri d’actuació i a promoure que la publicitat desenvolupada pels membres es faci d’acord amb els principis de suficiència, objectivitat, veracitat i autenticitat, sense induir a l’error ni generar falses expectatives en les persones consumidores i usuàries.

Campanya per conscienciar en la compra de joguines

Per altra banda, l’ICD i l’ACC al novembre van posar en marxa la campanya Reflexiona sobre #ElPaperDelRegal coincidint amb el Nadal. La iniciativa té com a finalitat fomentar la conscienciació per a una compra de joguines segures, lliures de violència i de continguts que puguin crear addicció, i alhora sensibilitzar sobre la importància de la transmissió de valors igualitaris als infants a través del joc i les joguines.

Aquesta campanya, que es difondrà fins al proper 15 de desembre, inclou anuncis en mitjans impresos i digitals, així com la distribució de 56.000 cartells a botigues d’arreu de Catalunya.