L’Agència Catalana del Consum treballa en un decret llei per millorar la protecció de la infància i la joventut en les plataformes digitals i mercats en línia, especialment en matèria de joc i de publicitat encoberta a la xarxa.

Aquest canvi legislatiu s’emmarca en els treballs de modificació del Codi de consum de Catalunya, amb la finalitat d’incorporar-hi les noves formes que adopten les relacions de consum (nous sistemes de pagament, mercats en línia, relacions mitjançant plataformes digitals, etc.), així com aquells aspectes en què la societat s’està sensibilitzant cada cop més, com ara la igualtat i la transversalitat de gènere o el consum responsable.

L’ACC, amb el suport del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del Departament de Salut, està treballant en el decret per millorar la protecció d’infants i joves en dos grans aspectes: d’una banda, la promoció dels jocs d’atzar a internet; i de l’altra, la publicitat encoberta de jocs i joguines mitjançant les xarxes socials o l’oferiment de joguines sexistes o que inciten a activitats agressives o delictives.

El Departament d’Empresa i Coneixement, de la qual depèn l’ACC, preveu que la modificació del Codi de consum mitjançant decret llei es pugui dur a terme en aquesta legislatura amb el suport majoritari del Parlament.

L’ACC analitza els informes del CAC

El CAC ha presentat recentment dos informes sobre publicitat encoberta a YouTube i sobre la publicitat de joc i apostes en línia. En el primer, presentat al desembre passat, l’ens regulador denunciava 59 vídeos de youtubers per publicitat encoberta dirigida a infants i adolescents. El CAC va instar YouTube a informar clarament els usuaris quan els programes o els vídeos generats pels usuaris contenen comunicacions comercials, tal com preveu la nova Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual.

El segon, informe, presentat al febrer, alertava que el 70% dels vídeos que es mostren quan es fa una cerca a YouTube sobre apostes contenen elements de risc i suposen una exposició perjudicial per a infants i adolescents. En el cas de la ràdio i la televisió, les dades indiquen que hi ha hagut un augment notable de l’exposició dels menors a aquesta publicitat. En concret, el 55,4% dels anuncis televisius de joc i apostes en línia s’emeten durant l’horari protegit, 10 punts més que l’any passat. A més, la major part d’aquesta publicitat s’emet en el context de programes susceptibles de ser del seu interès, com són les retransmissions de futbol.

El servei d’inspecció de l’Agència Catalana del Consum està analitzant la informació que recullen els informes del CAC per valorar la possibilitat de dur a terme actuacions disciplinàries en relació amb les pràctiques que puguin ser considerades il·lícites des de la perspectiva de consum.