El Consell Executiu ha aprovat la incorporació de la Generalitat al Consorci del Besòs, juntament amb el text refós dels seus estatuts. La integració deriva de l’interès i la participació activa que tenen especialment els departaments de Territori i Cultura en la transformació del sector de les Tres Xemeneies, on s’impulsarà el Hub Digital, de l’Audiovisual i el Videojoc.

Així doncs, l’interès es materialitza en el Pla director urbanístic de les Tres Xemeneies, actualment en tramitació, redactat per la Generalitat en coordinació amb els ajuntaments afectats i el mateix Consorci. El PDU estableix les condicions per remodelar aquest tram de façana litoral amb usos residencials i d’activitat económica, facilitant la creació del hub.

El Govern defensa que el futur pol digital i audiovisual situat a les Tres Xemeneies ha de donar un impuls estratègic a la indústria audiovisual catalana i a l’ecosistema digital i d’innovació.

La Generalitat s’afegeix en el Consorci del Besòs als ajuntaments de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, i Montcada i Reixac, i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La presidència del màxim òrgan de govern del Consorci, el Consell General, l’ostentarà la Generalitat de forma rotatòria cada dos anys amb l’alcalde o alcaldessa de Barcelona. A més, tindrà tres vocals, un en representació del Departament de Territori i els altres dos en del de Cultura, o d’un altre si així ho decideix la Generalitat. En total, el Consell General el formen 28 membres.

El Consorci té com a objectiu facilitar la unitat d’acció pública i la coordinació en el seu àmbit territorial. Per això, té competències per a la prestació de serveis públics, planejament urbanístic, execució i conservació d’obres ordinàries i d’urbanització, i en relació amb l’elaboració i execució de projectes en l’àmbit econòmic, social, tecnològic i cultural.

Els nous estatuts del Consorci del Besòs preveuen una aportació ordinària anual per part de la Generalitat de 800.000 euros, el 39,5% del total.

Pere Aragonès: “El Hub Digital, Audiovisual i del Videojoc és un projecte clau”