Durant l’any passat, 18,249 milions de persones de l’Estat entre 16 i 74 anys van reconèixer haver llegit diaris i revistes a internet durant els tres darrers mesos, segons l’enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La xifra és un 17% als 15,588 milions registrats fa un any.

A més, el percentatge d’augment de lectors de premsa a internet ha anat incrementant-se en els darrers anys: un 4% el 2010, un 13%, el 2011, i el 17% actual.

Font: DigiMedios