La reforma de les televisions autonòmiques ja és més a prop. El PP ho havia avisat abans i durant la campanya electoral, i una de les primeres coses que va fer en arribar al Govern espanyol va ser començar a treballar per permetre-ho legalment. El divendres, l’Executiu de Mariano Rajoy va fer una passa més i va remetre a les Corts el projecte de llei de modificació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual del març del 2010.

El text, a banda de preveure la possibilitat que les televisions autonòmiques siguin gestionades parcial o totalment per ens privats, també estableix una sèrie d’obligacions financeres, entre elles la fixació d’un límit màxim de despesa anual que no es podrà superar. Si no s’equilibressin els comptes, l’any següent s’haurien de reduir les despeses en una quantitat equivalent a la pèrdua generada.

En el cas català, des del 2008, la CCMA té prohibit fer dèficit, després que la Generalitat eixugués un deute històric de més de 1.000 milions d’euros. Des d’aleshores, si els resultats són negatius, o bé aquests passen al pressupost següent, o é Govern el cobreix ampliant la seva aportació a la televisió pública de forma extraordinària.

No a la privatització de TV3

Després de conèixer-se la tramitació del projecte de llei, l’Executiu d’Artur Mas va sortir al pas per deixar clar que no pensa en una privatització dels mitjans públics catalans: “Ni se’ns ha passat pel cap”, va assegurar el portaveu del Govern, Francesc Homs.

“El Govern vol deixar clar de forma clara, inequívoca i nítida que mantindrà el model de servei públic i de titularitat pública que en aquests moments hi ha a la CCMA”, va afirmar el també secretari general de la Presidència.

Pel que fa al requisit d’estabilitat pressupostària, Homs va assenyalar que al Govern no el preocupa “per a res”, ja que el dèficit zero és un compromís de l’Executiu des de sempre.

No ho veu tant clar el senador d’ICV-EUiA, Jordi Guillot, qui, a més de criticar la mesura del Govern espanyol, va recordar que el PP “governa” amb CiU a la CCMA, i que no seria estrany un futur de privatitzacions que acabés afectant TV3.

Crítiques del Col·legi i el Sindicat de Periodistes

El Col·legi de Periodistes de Catalunya es va posicionar en contra del projecte de llei que permet la privatització de les televisions públiques, perquè “posa en perill” la informació de proximitat i obre la porta als “monopolis audiovisuals”.

A més, tot i entendre que cal ajustar pressupostos per la situació econòmica general, no considera justificat sotmetre els mitjans públics a la llei d’estabilitat pressupostària.

Per la seva part, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) troba que la mesura impulsada per l’Executiu de Rajoy obeeix “sens dubte” a urgències econòmiques, però que es pren “sobre un substrat de plena i volguda ignorància sobre l’adequació d’aquests mitjans a l’estructuració política espanyola”.