La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha mostrat la seva preocupació per la possible “interrupció” dels serveis de televisió en alguns països, si finalment tira endavant la proposta de Brussel·les d’assignar al 2020 (amb una flexibilitat de +/- dos anys) l’espectre de 694-790 MHz per al desenvolupament de la banda ampla sense fils.

“Hi ha el perill que no doni prou temps a les operadores i els espectadors a adaptar-se adequadament a l’espectre i a garantir l’actualització necessària de les xarxes de TDT i els equips dels consumidors, especialment en països on és la principal plataforma de televisió”, explica Simon Fell, director del departament de tecnologia i innovació da la UER.

L’organització remarca que la interrupció dels serveis televisius es produiria quan, a causa de la manca de capacitat, la transició reduiria el volum i la qualitat dels continguts.

Cal recordar que, abans d’acabar l’any, a l’Estat, els canals que emeten a les freqüències 790-862 MHz, hauran de migrar perquè les operadores de telecomunicacions hi puguin desenvolupar els serveis de tecnologia 4G.

Alliberament innecessari

Precisament, la UER remarca que, un informe realitzat pel Grup d’Alt Nivell de la Comisssió Europea sobre comunicacions, apunta que aquesta assignació a les telecos fa que la franja de 694-790 MHz no sigui “immediatament necessària per als serveis mòbils”.

El treball també recomana una avaluació el 2025 per proporcionar una base objectiva per a futures decisions sobre l’espectre radioelèctric, així com donar seguretat i estabilitat normativa fins al 2030 per a les emissions terrestres (470-694 MHz).

Sense costos per a les operadores

L’informe assenyala que les operadores de TV i la ciutadania no s’han de veure perjudicades per la sortida de la TDT de la franja dels 700 MHz, i que els seus costos s’han d’abordar degudament. “És essencial que les operadores no siguin debilitades financerament”, subratlla Simon Fell. “Els estats membres han de prestar atenció a les conclusions de l’informe sobre acords de transició i compensació”, afegeix al respecte.

Per a la UER s’han de compensar totes les despeses, incloses les inversions en noves i més eficients tecnologies, així com el cost de mitigar les interferències mòbils en la recepció de la TDT.