La Unió Europea de Radiodifusió ha tancat la porta a la incorporació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a membre de ple dret de l’organisme per no complir amb els requisits que marquen els seus estatuts.

Per una banda, la UER argumenta que Catalunya no és país membre de la Unió Internacional de Telecomunicacions o del Consell d’Europa. Par l’altra, constata que la CCMA és una “operadora regional d’Espanya” i que no compleix el criteri de “caràcter nacional i importància” requerits per la Unió.

“Només una lectura molt flexible dels estats ho hauria permès i és evident que els actuals socis no tenen cap interès per fer-ne lectures flexibles”, assenyalen fonts de la Corporació a l’Ara. “Però la relació que ha quedat és bona. S’ha vist que la conjuntura no era la més idònia, però no es renuncia a res i s’exploraran altres vies”, afegeixen.

I és que, agafant l’argument de la UER per justificar el rebuig, des de la CCCMA s’interpreta que encara hi hauria l’opció d’entrar a la UER a través de la Federació d’Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA), que sí té abast estatal.

Cronologia

El juny del 2018, l’assemblea general de la UER va concloure que la CCMA no complia els criteris per ser-ne membre, decisió que l’ens públic va demanar que es reconsiderés al·legant que Catalunya té la mateixa relació amb la UIT o el Consell d’Europa que Flandes, Bavaria o Gal·les, les corporacions de mitjans de les quals en són membres.
La Corporació afegia que els seus trets lingüístics, culturals i institucionals complien amb el criteri de “caràcter i importància nacional”, i subratllava que al reglament per formar part de la UER també s’estipula que “quan un país té dues o més àrees lingüístiques, aquest criteri es refereix a cada àrea individualment”.

Després d’analitzar aquests arguments, la Unió Europea de Radiodifusió va reiterar que la CCMA no complia els criteris, i indicava que no es podia comparar amb les corporacions públiques de mitjans de Flandes, Bavaria o Gal·les perquè cobreixen la totalitat dels respectius països.

Aquestes conclusions es van comunicar el desembre del 2018 i es va donar una “oportunitat final” perquè aportés qualsevol informació addicional rellevant, en particular pel que fa a la “penetració de la llengua catalana a Espanya i de l’estatus de Catalunya com a comunitat autònoma”.

El gener i l’abril de 2019, la CCMA va aportar la informació requerida, però no ha servit perquè la UER canviés de parer, que subratlla que la decisió va “en línia” amb el punt de vista que ha mantingut davant altres emissors des de la seva fundació el 1950. “La UER no té, i no ha tingut mai, cap operadora regional d’una regió o comunitat pertanyent a estats membres de la UIT o el Consell d’Europa com a membre de ple dret, i els estatuts de la UER no estipulen aquesta possibilitat”, conclou.