La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha obert un procés de licitació per adjudicar el servei de difusió publicitària de les campanyes de captació de les diferents línies formatives que s’ofereixen a la UOC i UOC-X en els mercats en català, castellà i internacionals.

El pressupost base de licitació és de 4.772.508 euros (sense IVA) per un contracte fins al 31 de març de 2022. El termini per presentar ofertes finalitza el proper 10 de març.

La licitació consta de dos lots. Un per a display, premsa, ràdio i difusió de continguts en l’àmbit estatal i llatinoamericà (amb un preu de 3.620.080 euros), i un altre per a l’e-mailing estatal (1.152.428 euros). Una mateixa empresa pot optar i adjudicar-se els dos lots.