La Universitat Pompeu Fabra ha endegat un concurs per escollir el disseny la capçalera del nou, rejovenit i multiplataforma Diari de Barcelona, que preveu posar en marxa aquesta primavera. El concurs està obert a tots els professionals del disseny menors de 30 anys. El termini per presentar propostes de disseny finalitza el 8 de març. El guanyador es premiarà amb 1.500 euros.

Les persones participants han de certificar tenir una relació com a graduades, titulades de màster o com a estudiants en actiu en qualsevol de les escoles de disseny o de les facultats que imparteixin estudis de disseny.