La Universitat Pompeu Fabra ha obert un procés de licitació per adjudicar la realització de dos documentals i continguts audiovisuals basats en la investigació del projecte Transgang, un corresponent al sud d’Europa i l’altre al nord d’Àfrica i Marsella.

La licitació es divideix en dos lots, un per documental, cadascun amb un pressupost base de licitació de 41.300 euros (sense IVA). Es pot licitar per un o els dos lots. El termini per presentar ofertes finalitza el 27 de gener.

Cadascun dels documentals ha de tenir una durada mínima de 50 minuts, i s’han de lliurar acabats com a màxim el 31 de desembre de 2021.

Els documentals han de combinar dos elements: d’una banda, la vida quotidiana dels joves que pertanyen a grups juvenils de carrer a les localitzacions d’estudi i les experiències de mediació en sentit ampli en què es troben involucrats, i de l’altra la dimensió transnacional d’aquests grups juvenils de carrer; és a dir, les seves connexions a través de processos migratoris, polítiques transnacionals punitives i intercanvis simbòlics.

El projecte Transgang de la UPF té com a objectiu construir una representació fora dels estereotips i les estigmatitzacions dels grups juvenils de carrer, entesos com grups socials que, tot i poder-se veure implicats en activitats il·lícites, també afavoreixen a la mediació entre els seus membres i la resta de la societat.