Durant el 2012, la caiguda de les vendes i dels ingressos publicitaris va ser generalitzada per a tots els diaris. Amb tot, el Llibre Blanc de de l’AEDE mostra com els principals diaris de l’Estat van viure la crisi del sector de manera diferent durant l’any passat. Mentre El País, El Mundo, ABC i La Razón van tancar l’exercici amb pèrdues, els diaris de Godó i Zeta ho van fer en positiu.

En concret, La Vanguardia, amb uns ingressos de 121,726 milions d’euros, va tancar l’any 2012 amb uns beneficis de 3,383 milions (una important millora respecte els 577.000 euros del 2011), mentre que El Periódico, amb uns ingressos de 80,125 milions, en va guanyar 4,670 (un 34% menys que els 7,1 de l’exercici anterior).

El País va ser el diari que durant el 2012 va obtenir els ingressos més alts, 193,895 milions d’euros, però va registrar unes pèrdues de 17,164 milions, quan el 2011 en va guanyar 12,2. Pitjor li va anar a El Mundo, amb 18,600 milions d’euros negatius (5,6 el 2011) i uns ingressos de 120,267 milions.

Per la seva part, l’ABC va registrar unes pèrdues de 13,410 milions d’euros (un 67% més que els 8,1 del 2011) i uns ingressos de 105,234 milions, mentre que La Razón va tancar el 2012 amb unes pèrdues de 4.065 milions (una millora respecte els 4,8 de l’exercici anterior) i uns ingressos de 66,360 milions.