L’Associació de Periodistes de les Illes Balears ha ampliat el nombre de vocalies fins a les onze que permeten com a màxim els estatuts. L’entitat ha adoptat aquesta decisió davant del creixement del nombre d’associats.

L’entitat presidia per Ángeles Durán (de la branca universitària) va celebrar dimarts la seva assemblea ordinària, en què es va aprovar una nova executiva amb sis altes i una baixa. Una de les incorporacions és Albert Salas (comunicació corporativa) com a vicepresident primer en substitució d’Antonio Sánchez Grao, que continua com a vocal.

Les altres cinc cares noves són com a vocals: Marieta Roig (ràdio i TV Eivissa), Clara Elorduy (ràdio i TV Menorca), Claudia Schittelkopp (premsa alemanya), Bernat Company (TV) i Alberto Lliteras (educació secundària). L’única baixa és la de la fins ara vocal Aina Gutiérrez.

Completen la nova junta el vicepresident segon i tresorer Manuel Aguilera (universitat); el secretari Álex Cortés (premsa), i els vocals Ricardo Fernández Colmenero (premsa Eivissa), Juan Carlos Ortego (premsa Menorca), Cristina Sastre (TV i digital), Guillermo Esteban (premsa) i Luis Seoane (comunicació corporativa).

En l’assemblea de l’APIB també es va aprovar el balanç de gestió i econòmic del darrer exercici, així com el pressupost de 2019.