Les onze universitats catalanes que imparteixen estudis de Periodisme i Comunicació s’han compromès a què els graduats facin un jurament de compromís personal amb l’ètica de la professió. Així es va acordar el passat dimecres en una reunió amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de la Informació de Catalunya.  

La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat la primera a posar en pràctica aquesta iniciativa amb la graduació dels estudiants de la promoció 2017-2021 de Periodisme. El contingut del manifest vetlla per “garantir la salut democràtica del país a través d’una informació veraç, vertadera i contrastada”. 

Per altra banda, es va acordar una relació fluida entre Col·legi de Periodistes, Consell de la Informació i facultats per defensar un ensenyament de caràcter ètic en la formació dels futurs professionals. 

En la reunió també es va decidir crear una comissió amb un representant de cada universitat per treballar conjuntament en tots aquells temes comuns. El comitè estarà coordinat per Maria José Recoder, responsable del grup de treball d’universitats i educació mediàtica del Col·legi de Periodistes.  

Aquesta és la segona trobada de Col·legi, Consell i facultats estudis de Periodisme i Comunicació. En la primera, celebrada el passat octubre, es va reivindicar el paper “clau” del Codi Deontològic amb un manifest conjunt.  

Els centres que ofereixen aquests estudis són la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Ramon Llull – Blanquerna, la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat de Vic, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, i la Universitat Rovira i Virgili.