El Govern espanyol ha sotmès de nou a audiència pública l’Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual (que transposa la Directiva europea aprovada el 2018), després d’incorporar algunes aportacions rebudes en el procés obert al novembre. El termini per presentar al·legacions finalitza el 12 de juliol.

Entre les principals novetats respecte al text que es va sotmetre a audiència a la tardor hi ha la modificació del finançament de RTVE, establint que es realitzi amb aportacions de tots els agents presents en el mercat audiovisual: operadores privades de televisió lineal en obert i de pagament, prestadors de vídeo sota comanda i plataformes d’intercanvi de vídeos.

El document assenyala que hauran de fer aportació econòmica a la corporació pública tant els prestadors establerts a Espanya com els que estiguin en un altre país de la Unió Europea que hi ofereixin els seus serveis. D’aquesta manera, haurien de contribuir al finançament de RTVE plataformes com Netflix, Disney+, HBO o Amazon Prime Video, així com YouTube.

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital destaca que “es dona un pas més per establir un terreny de joc equilibrat per a tots els actors del sectors i que tots tinguin les mateixes obligacions”.

El nou text de l’Avantprojecte també elimina l’aportació directa a RTVE que realitzen actualment les operadores de telecomunicacions per la part del seu negoci que no es correspongui amb l’activitat audiovisual.

A més, la nova llei deixarà que la corporació monetitzi algunes formes de publicitat, com patrocinis o anuncis en els seus canals digitals. També permetrà la inserció de publicitat als canals de RTVE en plataformes d’intercanvis de vídeos generats per usuaris o funcionalitats digitals que permetin l’accés als seus continguts amb posterioritat a la seva emissió lineal.

Incrementen els percentatges d’inversió en obra europea

El nou text de l’Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual reforça la promoció d’obra europea. Així, els prestadors que estiguin a obligats a invertir-hi hauran de destinar un 3,5% a obra audiovisual en qualsevol format de productora independent, que a més haurà de realitzar-se en alguna de les llengües oficials de l’Estat. Aquest percentatge actualment és del de 0,9%.

A més, també hauran de destinar el 2% al finançament de cinema de productora independent, igualment en alguna de les llengües oficials. En l’actual normativa és de l’1,8%.