El passat divendres, el Consell de Ministres va aprovar per decret la modificació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual per posar fi a la guerra entre ràdios i la Lliga de Futbol Professional (LFP). El decret llei estableix que les emissores tenen dret a entrar als estadis per informar en directe esdeveniments esportius sense necessitat de pagar un cànon emparant-se en el dret a la informació.

Amb tot, la modificació reconeix que els clubs també tenen dret a una compensació econòmica per l’ús de les instal·lacions. Aquesta quantia s’haurà de fixar mitjançant un acord entre les parts que, en cas de discrepància, haurà de resoldre la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT).

Canvi de parer

Dissabte, la patronal dels clubs va dir que no permetria l’accés als estadis de les ràdios fins que no es resolgués el “conflicte” generat per la modificació de la llei. L’argument de la LFP és que la normativa afecta contractes en vigor entre clubs i operadors audiovisuals, produint un “important menyscapte econòmic”.

Per a la patronal clubs això suposa un “dany irreparable” que podria vulnerar la Constitució, i va anunciar que duria a terme les “accions pertinents i necessàries” per a la seva reparació i la protecció dels seus drets.

Finalment, però, per complir amb el decret, aquest dimarts la LFP va comunicar que les ràdios podien tornar als estadis de manera provisional mentre arriben a un acord sobre la quantia a pagar per l’ús de les instal·lacions. Per fer-ho, les emissores hauran d’abonar quantitats “simbòliques” a compte.

Tota la temporada sense entrar als estadis

Des del principi de temporada, la Lliga de Futbol Professional havia vetat la transmissió de les ràdios des dels estadis, motiu pel qual aquestes van demanar l’empara a l’Executiu de Mariano Rajoy només accedir al càrrec, que abans de les eleccions ja es va posicionar a favor de les emissores.

Abans, a l’octubre, les ràdios havien proposat pagar pels serveis que reben als estadis, però no per informar. La patronal dels clubs va trobar l’oferta “insuficient” i va seguir denegant que transmetessin des dels camps.

Al gener, el Govern espanyol ja va avisar que introduiria els canvis legals necessaris perquè les ràdios poguessin transmetre sense pagar el cànon, tot i que sí una compensació per la utilització de les instal·lacions.