L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) ha presentat les dades de l’informe de final de temporada 2011-2012 segons el qual la contractació per a les emissores privades hauria caigut entre un 28 i un 30% des de que va començar la crisi el 2008.

En concret, aquell any les ràdios privades tenien 692 contractes laborals i 399 mercantils (col·laboradors, comercials etc.), mentre que ara són 499 i 280, respectivament. Això fa que l’ocupació hagi baixat un 27,89% en el cas dels laborals, un 29,82% en el dels mercantils, i un 28,6% en global (el personal contractat ha passat de 1.091 a 779), segons els càlculs de Comunicació 21.

Al febrer, l’ACR va demanar que es fixés la data per eliminar la publicitat de les emissores públiques, i per argumentar-ho va brandar les dades del seu informe anual, segons les quals les contractacions havien caigut un 30% des del 2008. En concret, els contractes laborals havien baixat fins a 458 i els mercantils fins a 309.

Però si es comparem les xifres del febrer i les d’ara, com a resultat dóna que el nombre de treballadors ha pujat lleugerament en el seu global. Així, s’ha passat de 458 contractes laborals a 499, un increment del 8,95%, i de 309 contractes mercantils a 280, una davallada del 9,39%. En termes absoluts, els professionals contractats han passat dels 767 de febrer als 779 d’ara, un petit increment de l’1,56% des de principis d’any.

La inversió publicitària cau el doble que a l’Estat

Amb tot, la caiguda de la contractació des de l’inici de la crisi és evident, i l’ACR l’atribueix directament a la caiguda del mercat publicitari. El 2011, segons indica la patronal, a Catalunya els anuncis van deixar 50,448 milions d’euros, un 10,5% menys que el 2010, quan la davallada es va quedar en un 2,4%. En canvi, a l’Estat la caiguda va ser del 5,4% el 2011, quan el 2010 es va limitar a l’1,1%.