El Parlament Europeu va aprovar dimarts dos informes d’iniciativa legislativa en els quals es demana a la Comissió que abordi les deficiències que presenta actualment l’entorn en línia en les propostes normatives sobre els serveis digitals que presentarà al desembre. La legislació en vigor sobre serveis digitals es manté sense canvis de gran importància des de l’adopció de la directiva de comerç electrònic fa 20 anys.

Els eurodiputats assenyalen que tots els proveïdors de serveis digitals establerts en tercers països hauran de respectar les noves normes sobre serveis digitals quan els seus serveis es prestin també a consumidors o usuaris de la UE.

L’Eurocambra considera necessari establir un mecanisme vinculant de “notificació i acció” perquè els usuaris puguin notificar als intermediaris continguts o activitats potencialment il·legals a la xarxa. D’aquesta manera es pretén que els intermediaris puguin reaccionar amb rapidesa i a ser més transparents amb les mesures adoptades en relació amb aquests continguts. També es demana que s’estableixi una distinció inequívoca entre els continguts il·lícits i uts nocius.

El Parlament també reclama que no s’apliquin filtres als continguts que es carreguen, ni cap forma de control previ per als continguts suposadament nocius o il·lícits. En aquest sentit, s’entén que la decisió final sobre si el contingut és legal o no ha de recaure en un òrgan judicial independent i no en empreses privades.

Els eurodiputats també consideren que els continguts nocius, la incitació a l’odi i la desinformació han d’abordar-se obligant a una major transparència i promovent l’alfabetització mediàtica i digital de la ciutadania.

Una internet més segura

El Parlament Europeu assenyala que el principi de “el que és il·legal en la societat analògica ha de ser-ho també en la societat digital”, així com la protecció dels consumidors i la seguretat dels usuaris, han de constituir els “principis rectors” de la futura Llei de serveis digitals. Igualment considera que plataformes i els serveis d’intermediació en línia han de millorar la seva capacitat per detectar i eliminar els enganys i per fer front als comerciants deshonestos.

Els eurodiputats també demanen a la Comissió que s’introdueixi un nou principi de “conèixer el client empresarial” que obligui les plataformes a comprovar i vetar les empreses fraudulentes que utilitzen els seus serveis per vendre els seus productes i continguts il·legals i insegurs.

A més, reclamen normes específiques per prevenir –i no limitar-se a corregir– les distorsions del mercat causades per les grans plataformes, a fi d’obrir els mercats a nous operadors, incloses les pimes i les empreses emergents.

Menys dependència dels algorismes

L’Eurocambra vol que els usuaris tinguin un major control sobre el que troben en internet, inclosa la possibilitat de renunciar totalment a la curació de continguts (és a dir, la selecció, organització i presentació del material en línia), i siguin menys dependents dels algorismes.

Els eurodiputats entenen que la publicitat personalitzada ha de regular-se de manera més estricta en favor de formats menys intrusius i contextualitzats que requereixin menys dades i no depenguin de la interacció prèvia de l’usuari. També demanen a la Comissió que estudiï opcions per regular la publicitat personalitzada, inclosa una eliminació progressiva que condueixi a una prohibició.

El Parlament considera que futura Llei de serveis digitals hauria de preveure el dret a utilitzar-los de manera anònima sempre que sigui possible.

Per garantir el compliment de les noves normes, la Comissió hauria de valorar la possibilitat de crear un organisme europeu de control i amb capacitat per imposar multes.

Drets fonamentals en línia

Una tercera resolució aprovada per l’Eurocambra, no legislativa, se centra en les qüestions relatives als drets fonamentals. En concret, es demana que l’eliminació de continguts sigui “diligent, proporcionada i no discriminatòria” per salvaguardar la llibertat d’expressió i d’informació, així com la privacitat i la protecció de dades.

Els diputats també veuen problemàtica la microsegmentació basada en les vulnerabilitats de les persones, igual que la propagació de discursos d’incitació a l’odi i la desinformació, i demanen transparència en les polítiques de monetització de les plataformes en línia.