L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha aprovat la modificació del Reglament de quioscos la ciutat amb un canvi normatiu que permetrà exhibir publicitat als panells integrats en les cares laterals i posterior de la seva estructura. Els drets derivats de l’explotació publicitària correspondran a les persones titulars de les concessions.

La modificació es produeix després d’un procés de consulta públic per recollir l’opinió dels subjectes i les organitzacions més representatives afectades per la nova normativa, i del posicionament favorable de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província i de l’Associació de Venedors de Premsa de l’Hospitalet i Rodalies.

La nova la normativa té per objectiu impulsar la modernització de l’activitat de venda de premsa als quioscos, incentivar-ne l’exercici i millorar el servei que presten a la ciutadania. Actualment, a l’Hospitalet només queden oberts 26 quioscos dels 75 que hi havia fa deu anys.

L’Ajuntament subratlla que anteriorment ja havia donat suport al sector amb la congelació el 2016 de la taxa d’utilització privativa de la via pública, i amb la supressió l’any següent de la taxa per canvi de titularitat, que se situava entre 1.866 i 5.050 euros.