L’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals del Ministeri de Cultura ha elaborat una guia de bones pràctiques amb mesures especials a aplicar en els rodatges per a la prevenció de riscos laborals en el marc de la pandèmia del coronavirus.

Amb aquest document es pretén facilitar a professionals i empreses una guia útil de mesures de prevenció i protecció, així com recomanacions per treballar de manera segura en les produccions audiovisuals, complint amb la normativa de seguretat i salut laboral vigent, així com amb la regulació sanitària establerta per al procés de desconfinament.

Entre les principals recomanacions hi ha la revisió de guions per analitzar i afavorir una estratègia que garanteixi “rodatges segurs” en cadascuna de les fases de desescalada; l’elaboració d’un Pla de contingència de seguretat i salut laboral sobre la Covid-19 que reculli mesures preventives i de protecció per a cada espai i lloc de treball, i la coordinació entre tots els professionals implicats, a més d’indicacions per a la localització de rodatges, o la gestió de neteja i residus, entre altres aspectes.

En la guia es poden trobar recomanacions per a les diferents àrees que intervenen en la producció d’un rodatge. Es tracta d’un document viu que anirà incorporant informació conforme evolucionin les circumstàncies al voltant de la pandèmia i el seu impacte en les produccions audiovisuals.

En l’elaboració del manual han participat PROA – Federació de Productors Audiovisuals, l’Agrupació d’Associacions de l’Audiovisual, l’Associació Estatal de Cinema, l’Associació de Professionals de la Producció Audiovisual, la Taula Territorial de Productors Audiovisuals, Productores Associades de Televisió d’Espanya, Productores Independents Audiovisuals Federades, Productores Espanyoles d’Audiovisual Internacional i l’Spain Film Commission.