El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va signar aquest dimecres els contractes de donació a la biblioteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs del fons de publicacions periòdiques de l’historiador Jaume Barrull i Pelegrí, i també del fons fotogràfic de Lluís Terrés Pàmpols.

El “valuós fons” lliurat per Jaume Barrull consta d’uns 390 títols que, a més d’incrementar “qualitativament” el conjunt hemerogràfic de la biblioteca, “genera i ofereix unes interessants possibilitats en l’àmbit de recerca i investigació”, segons destaca l’IEI. El servei en té previst el seu tractament tècnic per poder posar-lo a consulta dels usuaris per al seu estudi.

La col·lecció de Barrull està formada per un conjunt de butlletins, setmanaris i revistes, l’interès dels quals es troba en el fet que, malgrat ser números solts, tots són els primers de cada publicació. Així doncs, hi ha revistes que fins ara no constaven al catàleg o altres que ja hi eren però mancaven els números que han estat donats. D’aquesta manera s’hi localitzen capçaleres com: Antígona, l’esguard de dones independentistes d’Esquerres; Combat: per l’Estat socialista dels Països Catalans: òrgan del M.U.M. a les comarques de Lleida; Ponent en lluita!; Pulstar; Sharp Ponent Crew, o Dop-Art. publicació interna (gairebé intestina), entre molts altres.

L’Institut destaca que part del volum hemerogràfic és “d’especial interès” perquè, malgrat no ser fons local, es tracta d’un conjunt de publicacions clandestines, algunes publicades a l’exili, de diferents partits, sindicats i organitzacions. Així doncs, per exemple, hi ha tot un seguit de revistes editades a Perpinyà, com ara: Mirador (dels anys 1966-1968), ASO. Boletín de Orientación Sindical Democrática (1968), Aïnes (1974-1978) o la revista de la UGT. Secretariat de Catalunya (1958-1962).

La donació de Burrull també incorpora una sèrie de publicacions periòdiques culturals, de debat, pensament polític i anàlisi històrica. Majoritàriament es tracta de revistes de l’època franquista, publicades durant la Transició, tot i que també n’hi ha d’editades posteriorment. Entre elles es troben el setmanari espanyol d’informació general Triunfo, la revista cultural i política espanyola El Viejo Topo, o la publicació satírica Por Favor.

El fons també inclou un conjunt de publicacions de caire sindicalista i pensament polític com Espartacus. Bloc de Joventuts Socialistes de Catalunya (1958), Endavant. Òrgan Central del Moviment Socialista de Catalunya a l’interior (1946) o Correspondència Socialista. Òrgan de discussió interna de la Convergència Socialista (1975), entre d’altres.

L’IEI destaca que la seva biblioteca disposa d’un dels fons periodístics “més rics i complets” de Lleida, el qual recull capçaleres de revistes i diaris des del segle XIX, a més de ser dipositària de la major part dels títols de premsa local i comarcal que s’editen en l’actualitat. Algunes de les publicacions que Jaume Barrull ha lliurat en donació són publicacions impreses a Lleida i que, per tant, “complementen i enriqueixen” la col·lecció ja existent.

Pel que fa al fons fotogràfic de Lluís Tarrés, fa 20 anys la família va cedir-lo en comodat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, i ara ha reafirmat la custòdia signant el contracte de donació en ple dret.

Durant aquests ¡ anys que l’IEI ha custodiat el fons, els tècnics de l’arxiu fotogràfic l’han instal·lat en material de conservació apropiat; l’han digitalitzat; i han descrit en una base de dades totes les imatges, identificant els llocs i els carrers fotografiats.Actualment els originals es troben en el dipòsit de conservació de la Diputació de Lleida en condicions de temperatura i d’humitat adequades per garantir-ne la conservació.

L’Institut d’Estudis Ilerdencs té previstes diverses accions per difondre aquest fons Tarrés en els propers mesos.