L’ocupació de les ràdios privades a Catalunya millora lleugerament, i a més també ho fa en qualitat. En concret, el febrer de 2019, les emissores donaven feina a 693 persones, un 0,73% més que any abans, segons indica el darrer estudi de Media Hotline per a l’Associació Catalana de Ràdio.

D’aquesta manera, les ràdios acumulen quatre anys seguits creant ocupació després de quatre destruint-ne. En el conjunt dels darrers quatre exercicis, l’ocupació en el mitjà s’ha incrementat un 22,44%. Amb tot, la xifra actual és un 36,48% inferior als 1.091 llocs de treball que el sector tenia el maig de 2008, el primer any de l’estudi.

L’informe de Media Hotline també indica que qualitativament l’ocupació ha millorat: els treballadors laborals són 466, un creixement del 2,19% en comparació amb el febrer de 2018, mentre que els col·laboradors mercantils són 227, una reducció del 2,16%. Respecte a fa deu anys, la xifra de treballadors laborals s’ha reduït un 32,66%, i la de col·laboradors mercantils ho ha fet un 43,11%.