La periodista Maria Casado ha estat proclamada de nou presidenta de l’Acadèmia de Televisió i de les Ciències i les Arts de l’Audiovisual. La Junta Electoral ha pres la decisió davant la renúncia de la candidatura encapçalada per Mayte Pascual després de denunciar irregularitats i manca de neutralitat en el procés.

Maria Casado va ser elegida el desembre de 2018, convertint-se en la primera dona que presidia la institució. Anteriorment ho van fer Manuel Campo Vidal (2006-2018), Ignacio Salas (2000-2006), Antonio Mercero (1998-2000) i Jesús Hermida (1997-1998).

Acusacions d’irregularitats

La candidatura de Mayte Pascual es va retirar de les eleccions després de presentar diverses reclamacions a la Junta Electoral per “l’acumulació d’irregularitats observades en el procés electoral”, les quals retreu que no han estat ateses.

Entre d’altres, critica que no es posposés la gala de lliurament dels Premis Iris, programada en ple procés electoral, de la qual diu que va ser “utilitzada com a instrument de campanya de la candidatura encapçalada per Maria Casado”, qui a més va resultar premiada.

La candidatura de Mayte Pascual també afirma haver-se sentit “desemparada” per la Junta Electoral, a la qual acusa de no haver adoptat mesures per “garantir la neutralitat” de l’estructura de l’Acadèmia ni la custodia dels vots per correu, entre d’altres.

Així doncs, l’equip de Pascual va decidir renunciar als comicis “per respecte al conjunt dels nostres companys acadèmics i per no perjudicar l’Acadèmia en la seva imatge i bon nom”.

La Junta es defensa

Per la seva part, la Junta Electoral defensa que “ha contestat en temps i forma totes les al·legacions presentades per la candidatura de Mayte Pascual explicant, sempre, la realitat del procés electoral”, i exposant “els perquès” de les seves decisions.

A més, la Junta recorda que els seus membres han estat escollits per sorteig davant de notari, de manera que no es pot deduir que hagi “actuat guiada per cap interès partidista, sinó tot el contrari”. També subratlla que totes les decisions en resposta a les reclamacions s’han pres per unanimitat.

“És lamentable i més que criticable observar com companys de l’Acadèmia, sense raons, ni arguments, ni fets que ho avalin, han posat en dubte la nostra actuació, sempre d’acord amb les normes de la pròpia Acadèmia, així com les normes d’eleccions anteriors”, assenyala els membres la Junta.

L’organisme entén que, davant “l’enorme gravetat i falsedat” de les acusacions de la candidatura de Pascual, l’Acadèmia ha de convocar una assemblea perquè es prenguin les mesures que es creguin pertinents davant de la situació generada i s’adoptin les decisions “més encertades per a la potenciació, desenvolupament i credibilitat” de l’entitat.